Missie

Manifestum helpt bedrijven bij het verbeteren van operationele prestaties gebruikmakend van reeds in de organisatie aanwezige processen, mensen en middelen.

Dat levert voor onze opdrachtgevers een verbetering op van klant- en medewerkertevredenheid en van productiviteit en financieel bedrijfsresultaat zónder dat omvangrijke investeringen nodig zijn.

Tot onze primaire doelgroep rekenen wij MKB bedrijven met 30-300 medewerkers in Zuid-West Nederland ongeacht branche (productie, dienstverlening, non-profit).

Welke ambities heeft u voor uw organisatie?