Wybierz jêzyk:  Polski    English
Telkob TV na YouTube
Login: Haslo: 

Je¶li posiadasz konto zaloguj siê. Mo¿esz te¿ siê zarejestrowaæ sk³adaj±c pierwsze zamówienie.
(888) 684-3692

KONSULTANCI - Krzysztof : 3235174005 304-693-7100 tel. 022 7889191 Micha³ : My status GG 12646370 tel. 022 7889192

WITAMY W FIRMIE TELKOB

Firma Telkob oferuje systemy antenowe pozwalaj±ce poprawiæ jako¶æ odbioru sygna³u w telefonach GSM oraz internecie bezprzewodowym. Tak zwany " s³aby zasiêg", niestabilno¶æ transmisji to problem wielu u¿ytkowników telefonów komórkowych jak i modemów/routerów (np. Huawei: B315, B525, E3372, E5186, E5377, E5577, oraz ZTE, D-Link i inne ) sprzedawanych pod markami iPlus, Sferia, Blueconnect, Orange, T-Mobile, PLAY, Cyfrowy Polsat. Zestaw antenowy zazwyczaj sk³ada siê z dwóch czê¶ci: konektora do routera/modemu plus odpowiedniej anteny.

Je¶li chcesz zakupiæ kompletny zestaw antenowy, gotowy do u¿ycia, wejd¼ w zak³adkê - Zestawy antenowe do modemów - wybierz producenta oraz model posiadanego modemu.

Je¶li natomiast interesuj± Ciê pojedyncze produkty wejd¼ w zak³adkê Anteny, przej¶ciówki lub kable.

Posiadamy szeroki wybór anten do LTE, LTE advanced, 3G, do wzmacniaczy GSM oraz automatyki przemys³owej. W naszej ofercie mamy równie¿ uchwyty antenowe i routery z mo¿liwo¶ci± ustawiania czêstotliwo¶ci LTE.


POLECAMY

Antena panelowa do LTE, 3G, HSPA+, LTE Advanced


Cena brutto:
351.00 z³
Stan:

Produkt dostêpny do:Huawei B315Huawei E5186 LTE-A (Ultra)Huawei E3372Huawei E5786 LTE-A (Ultra)(581) 316-6865D-Link 921

Antena kierunkowa do LTE, 3G, HSPA+


Cena brutto:
156.00 z³
Stan:

Produkt dostêpny do:Huawei B315920-323-8193(757) 627-8368ZTE MF 823D-Link 921Huawei E3372

Zestaw antenowy do 3G, HSPA+, LTE, LTE Advanced


Cena brutto:
278.00 z³
Stan:

Produkt dostêpny do:(804) 313-6764Huawei E5186 LTE-A (Ultra)Huawei E3372(405) 284-6960ZTE MF 283+D-Link DWR 921

(226) 565-1594 jell

Koszyk jest pusty.

ZNAJD¬ SWOJE URZ¡DZENIE

WYBIERZ PRODUKT

Zestawy antenowe do modemów »
Alcatel »
AnyData »
Axesstel »
Bandrich »
954-702-3744
D-Link »
Huawei »
(214) 218-6613
Novatell Wirelles Merlin »
Option Globetrotter »
6143044405
Sierra Wirelles AirCard »
443-205-8855
ZTE »
9103342820
(850) 729-5436
Zestawy antenowe do telefonów »
(301) 302-2079
Anteny »
Sztyce i uchwyty
Przej¶ciówki - pigtaile
Routery / AP
deterioration
Promienniki , podstawy magnetyczne

Anteny do routerów

i modu³ów GSM

Sklep internetowy obs³ugiwany przez system inKontrahent - 618-628-9681