Amanist
 
програми за фактуриране
 

Нови функционалности във версия Pro на Fakturirane.bg от септември 2018:

  • Възможност за ограничаване достъпа на потребител до фактурите. Възможните опции са: да вижда, да добавя, да изтрива и да редактира;
  • Възможност за създаване на номенклатури от често ползвани основания в поле „Забележки“ на документ. Увеличен е и броят на символите, които могат да се въвеждат в полето;
  • Показваме статистика за всички номенклатури и документи във фирма;
  • В страница Вземания информацията може да се филтрира по офиси;
  • Поле Банковата сметка в документ се попълва чрез падащо меню.

безплатно фактуриранеБезплатно, Сигурно и Конфиденциално Фактуриране

Чрез Fakturirane.bg можете лесно и удобно да издавате Фактури и всички съпътстващи ги документи от всяка точка на света. Можете едновременно да работите с много фирми, а в една фирма могат едновременно да работят много потребители. Системата разполага с разнообразни справки и е надеждно защитена за сигурна и конфиденциална работа, съгласно стандарта ISO 27001 (информационна сигурност).

счетоводствоАлбум на Първични Счетоводни Документи

Представени са десетки Първични Счетоводни Документи, които се използват в ежедневната дейност на всяка организация и на базата, на които се извършва счетоводната отчетност. Всеки един документ е представен с изображение и описание за неговото използване, задължителни и препоръчителни реквизити. Към всеки документ има word версия за сваляне.

трз и лсАлбум на Документи за ТРЗ и Личен Състав

Представени са почти всички документи, необходими при администрирането на работните заплати и личния състав, които се използват в ежедневните отношения с персонала. Всеки един документ е подготвен по начин, че да може да бъде използван веднага, след попълване на нужните данни. Към всеки документ има word версия, която можете да ползвате за собствени нужди.

(816) 994-9325Албум на Примерни Договори

Представени са базови варианти на най-често сключваните договори. В повечето случаи, спецификата на отношенията и сделката налагат адаптирането на всеки договор, според обстоятелствата и интересите на страните, за което препоръчваме базовите варианти да се преработят от опитен консултант. Към всеки договор има word версия.